Thư gửi thanh xuân

|

                                 Cho T.T.T       
xanh dương liễu trôi bên cửa lớp
trôi tôi, mùa thơ dại xa mù
tơ tóc xõa thơm mùi mực cũ
lưu bút buồn, ai nhớ tên tôi
mùa hạ, tiếng ve rầu phượng rụng
hoa như mưa rơi ngập một phương trời
lời thơ dại suốt đời vang vọng mãi
thanh xuân cầm tay nhau đi qua...
cánh chim non mơ mộng cao vời
bỗng một bữa nhớ mùa phượng cũ
đôi cánh mỏi thương về dương liễu rũ
tóc tơ mềm, bạc trắng thời gian...

                                TRƯƠNG ĐỨC TỚI