Thu sang

|

Thu về mùa sim vỡ ngọt
ơ hay lá cũng thay màu
con chim vành khuyên hót mượt
thì ra ngày nhả sương non
thu về vành trăng ngọt thơm
môi em ươm trời mọng nắng
bóng xiên cây vàng trước ngõ
lá vườn nhuộm thắm màu son
thu về trăng phơi mênh mông
vòng tay ai đó vội vàng
ôm nghiêng bóng người chếnh choáng
nghe hồn say ngất men thu…

                                          MAI THANH VINH