Thung dung một cuộc êm đềm

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Anh thấy em một ngày nào đó
Mưa thênh mưa dòng sông mưa rào rào trong suốt
Cánh hoa muôn muốt
Thản nhiên trôi ngơi nghỉ bao giờ

Anh thấy em một ngày nào đó
Nắng lênh nắng đụn vàng rát bỏng
Bước chân nhẹ nhàng con sóng
Xa xa thư thả dải mềm

Anh thấy em một ngày nào đó
Dốc. Dốc. Dốc. Dốc leo từng bậc
Đá nhô từ đất
Mà xanh lên ngút ngát ngả màu

Ngay phút ấy lung linh miên ảo
Thế giới này luôn thuộc về em
Anh thấy hồn nhiên như thế
Em thung dung trọn cuộc êm đềm.