Thương nhớ đồng quê

|

Khúc 1
Bạn tôi khao khát phố phường
Tôi nhà quê muốn tìm đường về quê
Nửa đời nửa tỉnh nửa mê
Nửa chê chán ngán nửa đề huề yêu
Khúc 2
Bạn tôi sống giữa phố phường
Đêm từng đêm tiếng cố hương vọng về
Còn tôi sống ở nhà quê
Mơ phồn hoa với chán chê ngày nào...

                                                         TẤN ĐƯỜNG