Thương quê

|

Thương quá làng quê khét nắng
Ta từ nơi ấy đi ra
Bây giờ trở về tạ tội
Nát tan bờ bãi quê nhà
Trời ơi khung trời ngày cũ
Chỉ ta còn giữ cho mình.

                             TẤN ĐƯỜNG