Tiếng gậy

|

Lập cập tiếng gậy già nua
Gõ vào ký ức thời chưa vợ chồng
Tiếng gậy như thể tiếng lòng
Dắt nhau đi hết một vòng thế nhân.

                       HUỲNH TRƯƠNG PHÁT