Tiếng gọi đàn

|

tự bẫy mình vào chiếc ná cao su
kéo căng và thả
giấc mơ bay về phía xa mờ
chợt nhận ra khuôn mặt bạn bè
quần cộc lưng trần khét nắng
nơi ngọn tre mắc đầy cánh võng
râm ran tiếng gọi lạc đàn
nơi trổ ngồng những trò tinh nghịch
nơi bắt đầu huyền thoại mỗi chuyến bay
ơi viên cuội trần đen nhẻm ngày xưa
rẽ đường lăn bao ngả
phố đèn hoa từng toa tàu lướt vội
có toa nào dừng bến tuổi thơ?
cắm cây sào nơi gốc rạ làng quê
giương cánh diều làm điểm tiêu
cho bạn bè dễ nhận
treo lơ lửng mấy chùm hoa cỏ dại
phả mùi hương nhớ lần dấu tìm về

                                                 ĐINH HUYỀN