Tiếng hát thu vàng

|

Giật mình nghe tiếng hát
Mới hay mùa thu vàng
Những nợ nần kiếp trước
Chừ chợt ai đem sang?
Không gian thành hư ảo
Lời ca giăng như tơ
Mùa thu vàng nức nở
Từ đâu đến không ngờ!
Bài hát nào phía trước?
Cuộc tình nào sau lưng?
Cũng một lần mong ước
Đưa nhau đến nghìn trùng
Tiếng ghi ta năm cũ
Giọng ca chừng thân quen
Trái tim xin cất giữ
Mùa thu vàng không quên.

                                TRẦN TRUNG SÁNG