Tiếng khóc từ cơn lũ quét

|

Mẹ ơi, con còn nhỏ lắm
Đừng đi, xin mẹ đừng đi
Cha ơi, con còn dại lắm
Không cha răn dạy, biết gì!
Nước cuốn lời mẹ trôi đâu?
Nước cuốn giọng cười cha đâu?
Hơi thở cũng không còn nữa
Thôi rồi nước cuốn biển sâu!
Nhà cửa ruộng vườn trôi hết
Con mèo con chó cũng trôi
Cả em búp bê bằng nhựa
Con thương cũng bỏ đi rồi!
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi!
Từ nay không còn cha mẹ
Lấy gì con học con chơi?
Lấy gì con ăn con sống
Khi con vừa mới lên mười
Từ nay không còn cha mẹ
Bao giờ nước mắt thôi rơi?

                        NGUYỄN NGỌC HƯNG