Tím lời mẹ hát ru anh

|

Anh đi
Bóng nhớ rơi đầy
Vườn xưa thui thủi tay gầy mẹ nhen
Biết là xa cách chưa quen
Từng đêm mẹ hát ru miền bão dông
Tháng năm
Cam chín cải ngồng
Trầu vươn đọt nhớ cau hồng quả thương
Lo âu mẹ, cũng chiến trường
Nhìn cây rụng lá mà vương nỗi mình
Giọt lòng
Mẹ gửi rừng xanh
Trường Sơn mắc võng ru anh thay người
Giậu nhà tím nụ mùng tơi
Nhớ anh mẹ hát à ơi tím chiều
Nắng mưa
Xiêu vẹo mái lều
Tình con – nghĩa nước chia đều làm khuây
Ngờ đâu bom xé đất dày
Lá non lìa cội để cây héo cành
Gửi lòng mẹ thắp miền xanh
Lời thương mẹ hát ru anh tím rừng.

                                                     VÕ THỊ HỒNG TƠ