Tìm trong mắt hạ

NGÔ THẾ LÂM |

Nhặt lời ru ban mai
gặp tiếng chim đầu hạ
vén màn sương tinh khôi
mùa xanh ngàn mắt lá

Nhặt một chùm hoa lạ
rơi xôn xao lối về
nắng mềm vai thiếu nữ
run muôn chiều mộng mê

Ngày nối ngày lê thê
một khung đời xao động
ai dệt miền ưu tư?
bằng tơ trời rất mỏng

Chiều bằng lăng tím vọng
bài thơ vờ ngủ quên
mùa têm lên tán phượng
hạ thức lòng gọi tên

Trong nỗi nhớ rất hiền
gặp mắt người mê đắm
chạm vừa nhau nồng nàn
mùa vội phai hờ hững

Nhặt mùa hạ cầm tay
gặp cả trời mộng tưởng...