Tĩnh mặc

|

đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. bóng xanh.

                        NGUYỄN ĐÔNG NHẬT