Tình sông Thu

|

Sông Thu ơi
Sao chiều nay đứng đợi
Biền dâu xanh
Chim về với tre làng
Nắng đi đâu để hoàng hôn chựng lại
Hòn Kẽm chờ ai đơn lẻ Đá Dừng
Đất trăn trở gọi linh hồn tình sử
Nước tâm tình như có nỗi niềm riêng
Thương đò ngang mơ đoàn viên với biển
Giọng quê nhà chìm nổi khúc ly hương
Một nhành trúc lênh đênh trên sóng nước
Trôi về đâu khi gió thốc rẽ dòng
Âm tiếng nấc hay nỗi lòng cố quận
Trời không cao mà mây cũng ngỡ ngàng
Biền dâu xanh
Thương tơ tằm vàng óng
Tiếng thoi nào
Dệt quá khứ tương lai
Tình sông Thu mây vươn dài nỗi nhớ
Thương làng nghề vững chãi với thời gian.

                                                 SƠN THU