Tình sương khói…

|

Trời xanh sao chẳng đổ mưa
Để cho cái nắng đong đưa
tối ngày
Cỏ khô, gốc rạ đường cày
Cau xanh toi tóp, sầu này
chơi vơi…
Tình xưa nhớ lắm ai ơi!
Ước mong trọn kiếp, một đời
có nhau
Tình sương khói, tim quặn đau
Mắt khô dòng lệ, nát nhàu
ruột gan
Để tang một cuộc tình tàn
Đường yêu băng giá, hóa vàng khói hương…

                                                    VÕ VĂN THỌ