Tình thu

|

Non xanh nhuộm sắc vàng
Sang thu rừng thay lá
Rơi... rơi... theo gió ngàn
Biết đi đâu? về đâu?
Nhớ lại lời nguyện ước
Bàn tính chuyện mai sau
Trần gian là cõi phúc
Hay chỉ là khổ đau?
Tình thu ngày ấy tan vỡ mộng
Riêng để lòng ai khóc đọa đày
Hỡi gió thương gì hoa đã rụng
Trời chiều còn lại ánh vàng bay.

                                                       HOÀI NAM