Tình xuân

|

Gió ấm, hoa thơm - em thầm thĩ
Anh nào có thấy gió, hoa đâu
Không hoa, không gió mà thơm, ấm
Hóa ra đầu đã… sát bên đầu!

                      NGUYỄN NGỌC HƯNG