Tình xuân

|

1. Em nhen lửa ấm sưởi chiều đông
    Cản bấc tàn niên cợt má hồng
 Tròn tuổi xuân thì xanh tuổi mộng
Thuyền mơ chớ lạc bến xuân trông.
2. Mai khoe sắc gấm áo tân niên
    Đúng hẹn em về tự cõi tiên
   Vàng nắng lập xuân thiên sứ rắc
    Khiêm cung dưới lốt dạng hoa hiền.
3.Tiếc trăng không hiện phút giao thừa
   Để vói tay choàng dáng nguyệt xưa
   Xuân nhắc nguyên tiêu mùa đẹp cũ
   Phương nào thơ gửi gió xuân đưa?
4. Xuân định tâm thần tựa điểm binh
   Đời người như một cuộc trường chinh
  Kinh qua bao trận hòa, thua, thắng
  Chiến quả còn nguyên một chữ TÌNH.

                                                   TƯỜNG LINH