Tỏa một trầm hương

|

105 năm Trần Quý Cáp hy sinh trên đất Khánh Hòa
cỏ cây nở hoa, dòng người dâng hương
                                           vỡ òa tiếc thương như thác
xứ Trầm Hương đất trời xanh trong bát ngát
tỏa một trầm hương 105 năm Thai La*
105 năm không xa
cha ông giữ đền, cháu con thắp lửa
Diên Khánh sau ngôi đền thiêng
sẽ là công viên, tượng đài Người ngày đêm tỏa bóng
chấn dân khí khai dân trí hậu dân sinh
Khánh Hòa theo chân cụ Trần duy tân đổi mới
tâm thế mới nâng tầm vóc mới
mới cái nhìn đại dương xa khơi.

                                                                       LÊ ANH DŨNG