Trà trưa

|

Một mình với cốc trà trưa
Hiu hiu gió thoảng chớm vừa sang thu
Lạc loài vọng tiếng chim cu
Câu kinh tiếng kệ rời ru đường đời
Cần câu không lưỡi mây trời
Cá nương bóng trúc trao lời tâm giao
Nửa ngày mà ngỡ trăng sao
Trà long lanh cốc chìm vào suy tư
Hương trà như có vị dư
Cái cay cái đắng ưu tư vị đời
Hình hài tan khói trà rơi
Chập chờn cõi mộng chơi vơi chồng chình
Trưa êm ả với trà tình
Đi về trong cõi nguyện hình bóng ta
Gõ màu quá khứ mà ca
Không gian va chạm la đà thời gian.

                                             SƠN THU