Trái tim vẫn bên trái

HOÀNG THÁI |

Tự dưng thích nắn tim về bên phải
một lần thôi thử làm trái lòng mình
nhưng lại sợ em nhầm đêm về úp mặt
trái tim sẽ buồn mà đập mông lung

Làm sao hát khi lưỡi môi tê cứng
chờ đông tan đánh nhịp theo cùng
còn bây giờ ngồi nghe chồi búp
hẹn nhau rằng hãy rộ vì xuân

Làm sao chậm khi cuộc đua chưa kết thúc
những sớm mai mắt nhắm mở lao ra đường
mới đầu Chạp đã gọi nhau ná thở
phố thấy đèn hãi sợ ngày trôi

Thì hãy cứ nằm yên bên ngực trái
máu sẽ quen lối cũ mà tìm về
như xuân vậy, làm sao thay đổi
quà của trời cứ nhận, tự nhiên thôi.