Trăng mùa hạ

|

Anh về tìm lại bóng mình
Trăng mùa hạ cũ mái đình làng xưa
Hương sen ngan ngát ao chùa
Vườn chim tu hú gọi mùa trái sai
Nhớ em mái tóc buông dài
Thương đôi mắt biếc… đuôi mày cong cong
Hạ về trải nắng  mênh mông
Em ngày ấy có bên sông đợi chờ  
Hội đình  đêm ấy trăng mơ
Hạc đình bay mất… bây giờ về chưa?

                                ĐẶNG HOÀNG THÁM