Trang sức mùa thu

|

Có một ngày trời nước thật trong
trong suốt tâm hồn em tháng năm mắc cạn
anh tặng em hòn sỏi phép màu ngủ quên dĩ vãng
em đem về làm trang sức mùa thu
Có một ngày mùa thu thật trong
trong như tâm hồn anh ngây ngô tiệc cưới
em cô dâu ngàn đời mong đợi
tan trong anh như huyền diệu tình đầu.

                                                             NGUYỄN TẤN ÁI