Trăng vùng lũ

|

Chớm thu mà đã lũ
Trời xối xả mưa hoài
Vội vàng cha vớt lúa
Hối hả mẹ đào khoai.
Nghe bản tin thời tiết
Ông chép miệng liên hồi
Lũ miền Trung khổ một
Nam Bộ khổ gấp đôi!
Đường sá lũ cuốn trôi
Em lội bùn đi học
Bao giờ tạnh, mưa ơi
Cho nắng vàng thơm tóc?
Trung thu, buồn muốn khóc
Cỗ đầy ăn không ngon
Thương các bạn vùng lũ
Mắt ướt… trăng quên tròn!

                        NGUYỄN NGỌC HƯNG