Trôi

|

Thinh thỉnh không
Trời chưa quang trắng
Côn trùng dâng hợp khúc si mê
Bỏ hôm qua ở lại
Anh trốn tìm ký ức
Những được mất chực chờ giam cầm danh vọng
Tiếng chim bói cá bị lạc hay dẫn bước khuya
Ai chờ đợi ai phía chân cầu
Con dốc có còn chân ghé lại
Dạ lan còn thoang thoảng lạ quen
Một dòng chảy mang mang    
Trong chiêm bao mơ màng thức ngủ
Anh trôi tĩnh tại trong trẻo.

                                            NGUYỄN QUANG VIỆT