Trong vườn cũ

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Bên em mùa thu trở lại
Không vàng chiều nhớ bâng khuâng
Sách cũ hoa khô từ ấy
Đâu rồi thoáng nét hương bay

Mà như ngại lòng không tiếng
Mùa thu gió lặng cùng em
Con bướm lạc chi ngoài nội
Trời cao, xanh vẫn muôn đời

Vườn rộng mùi hương đi vắng
Gương mờ nhớ trán ai xa
Chậm bên mùa thu cửa gió
Còn rơi đôi cánh hoa mờ

Không buồn, sao thoáng bâng khuâng
Yên tĩnh màu mây trên sóng
Chiều trở nghiêng tìm sợi nắng
Tình em vườn cũ mùa thu.