Tự cảm

|

 Vỡ ra từ đau thương
Niềm tự hào cay đắng
Vỡ ra từ cay đắng
Một niềm vui nhọc nhằn
Kỷ niệm ngày chiến thắng
Lặng yên trước bàn thờ
Di ảnh người đã khuất
Là tấm bằng ghi công
Không ngày tháng hy sinh
Không tìm ra hài cốt
Tất cả đều vô danh
Thành hồn thiêng đất nước!

                    PHAN CHÍ THANH