Từ đó tình yêu…

NGUYỄN TẤN ÁI |

Khi trái tim vỡ ra A-Đam rỉ máu
Khi tâm hồn vỡ ra E-Va trốn chạy
Từ đó hình thành đường chân trời
Từ đó tình yêu không là vô tận

Khi mái tóc nghiêng che nụ cười
Bắt đầu nụ hôn
Khi phía sau lấp ló nụ cười
Là đã hoàng hôn

Phía cuối con đường hoa hồng
Bập bênh chiếc cầu khỉ
Là khi trái tim không tìm được đường về

Anh đứng đón đầu ngọn gió
Gõ bài ca vu vơ
Người ơi ơi người  về bồng con thơ…