Từ tạ bên sông

HỨA VĂN ĐÔNG |

Mấy độ hẹn về đây ngắm sóng
Có chiều rớt chậm với mây trong
Sông cũng tương tư và ngủ muộn
Lá rụng vào đêm chảy xuống dòng.

Bến vắng cồn yên nhớ giang đầu
Thuở nào du tử bước vào nhau...
Hương Giang ta nợ người suốt kiếp
Một khói ngang trời một sóng sâu.

Nắng vừa lên và tôi vừa đi
Sông buồn sóng lặng ở mà chi
Mai kia ngoảnh lại nhìn con nước
Thấy bóng kinh kỳ đọng dưới mi.