Tự tình núi

|

Thì đành vậy vui lòng em nhé
Dù ghen hờn mây che lấp dung nhan
Tôi như núi đứng già côi chiếc bóng
Trăng khuất rồi núi cũng lẫn vào đêm.
Tôi như núi chứa mạch nguồn thơm thảo
Em như trăng khoe sắc nữ hoàng
Dẫu say đắm cũng với hoài không tới
Mượn suối nguồn ôm sâu thẳm vầng trăng.
Thì đành vậy đừng buồn em nhé
Rồi mây tan em rờ rỡ ánh vàng
Dù yêu bóng cũng vui đời viên mãn
Bởi em là của khắp thế gian.

                                                       PHỤNG TÚ