Tứ tuyệt về mẹ

|

Chỗ ướt
Kể chi ngày tháng tàn phai
Một đời… giật gấu vá vai một thời
Để con tung cánh phương trời
Đêm lăn chỗ ráo mẹ ơi…
                                      ướt lòng!
Quà mẹ
Gói kẹo nhỏ dành phần con trong thúng
Ủ ngọt ngào tình mẹ dưới nắng mưa
Nhớ kỷ niệm, niềm vui từ tấm bé
Đến bây chừ… bạc tóc vẫn chưa bưa.
Cơi
Miếng cau cơi giữa lá trầu
Tiếng chuông cơi giọng kinh cầu ngân nga
Nắng mưa cơi bóng mẹ già
Lòng con cơi nỗi nhớ nhà thêm lên.

                                       NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG