Tứ xuân

|

(Xuân Đinh Dậu) - I .trên cỏ non mùa xuân không nói
một bông trắng dại nở sau đêm
phải đâu lòng ai là giấc mơ
bay lướt bên dưới hàng cây xa.
II. ôi mùa xuân trên cánh mây xiêu
ngày đã tắt còn hửng lên quầng sáng
cái ánh bạc của trời vô hạn
xin vì em thắp lại mắt chiều.
III. cánh chim bay ngược trong chiều gió
dăm đóa mai vàng điểm dáng tươi
khói bếp lưng màu mưa lất phất
xuân và nét thực, thoảng còn mơ.
IV. từ một phía người ta thường ngắm
nhành xuân êm đôi sắc tươi thầm.
và đời mở thêm ngàn hướng mắt.
nhưng gió đêm thổi dọc đường xanh.

                                NGUYỄN ĐÔNG NHẬT