Ươi bay

|

Kéo căng mặt phù sa
Đá và gió mềm mại
Đất và nước dẻo queo
Chiều cong cớn lên tay thạch nhũ
Những đường mây rêu đáy suối
Ngửa mặt cười xanh
Gió khải thị lời khai hoang
Cây sém bài học lửa táp
Nước ầm ầm góp nước
Trời lấp lóa nắng khô
Khúc gỗ lên mun màu nước
Con chồn thả xuống trái ươi bay.

                             NGUYỄN TẤN CẢ