Uống rượu

|

Những người đàn ông tâm sự bằng ly rượu
Tâm sự bằng nỗi buồn không thể kể với ai
Tâm sự giấc mơ… người con gái ấy
Đã cách mấy sông, mấy suối, mấy đèo…
Những người đàn ông làm thơ
Mặc đời mưa bão, áo cơm
Mặc kệ công danh, sự nghiệp
Thói đời dối trá, gian manh
Những người đàn ông uống rượu
Buồn vui nhân tình thế thái
Bao nhiêu kỷ niệm một thời
Bao nhiêu giấc mơ một thuở
Những người đàn ông uống rượu
Như gỗ trên rừng ngấm mưa
Buồn trông như là tượng đá
Mềm ra vui với tháng ngày
Phố, quê ngày thêm chật chội
Đời đông như một chuyến đò
Một lần chở ta đi mãi
Rượu đành uống với rượu thôi.

                                                VÕ VĂN TRƯỜNG