Vào thơ

|

Chắt chiu
Một mảnh vườn thơ
Bao năm ươm hạt
Để giờ thưởng hoa
Sắc hương mấy độ đậm đà
Nguồn thơ
Xin mãi thiết tha chân thành
Bao giờ gặp được mắt xanh
Ngàn sau hương sắc
Tỏa quanh xuân ngời
Giọt nắng tàn
Lá vàng rơi…
Vào thơ
Tìm chút thảnh thơi muôn chiều...

                                              VẠN LỘC