Vấp

|

hình như ai vấp chân mình
hớ hênh chân bước gập ghềnh bàn chân
một đời ngập ngụa phân vân
biết đâu mình lại giẫm chân ai rồi!

                        NGUYỄN NGỌC HẠNH