Về đất Quế

|

Ngẫu hứng về đất Quế đọc thơ
Chiều mù mịt mưa đâu cũng khói sương mờ
Núi giăng thành, chợt xanh sắc lính
Xôn xao một thời Mặt trận 4, Sư 2
Ngẫu hứng về đất Quế đọc thơ
Ngùi ngùi lặng thinh
Đâu chợ Cây Bùi, chợ Thơm, chợ Nón
Năm tháng tản cư gia đình tôi ơn đồng bào đùm bọc
Bão lũ tràn về, lòng tôi nén khóc
Lở núi trôi nhà đồng ruộng chỏng chơ…
Ngẫu hứng về đất Quế đọc thơ
Nhà thơ lính lơ ngơ cơm áo
Phở sắn, khoai chà, rau ranh, rau dớn
Nghèn nghẹn tình kháng chiến nôn nao…


                                                         LÊ ANH DŨNG