Về Hội xoan ngày Giỗ Tổ

|

Thầu đâu đã tím đường quê
có ai đó giục tôi về Hội xoan.
Ơi hợi nường!
            tính tình tang
tôi như chim Lạc tìm trăng đền Hùng.
tháng ba lòng mở trống quân
nghìn năm đất nước theo dân ca về.
Tôi là chim Lạc xa quê
Trường Sơn nuôi giữ lời thề biển Đông.
Chân đi theo nhịp trống đồng
sông Đà quyện sóng sông Hồng,  sông Thao.
lời xoan xa vắng thấp cao
rừng thiêng Nghĩa Lĩnh xôn xao gió về.
mái đình đang lắng tai nghe
Cửa đình. Ai hát lời thề dâng Vua.
tính tình tang!
                 lúa được mùa
câu xoan mát ngọn gió lùa, xuân sang.

Tôi từ quê mẹ Quảng Nam
khói hương giỗ Tổ câu xoan theo cùng
tháng ba đứng giữa đền Hùng
bao la đất nước vẫn chung đường về...

                                            NGUYỄN TẤN SỸ