Về Thanh Quýt

|

Nam ra Bắc vào, Đông lên Tây xuống
Dòng chảy bốn phương hội cuộc đất này
Nửa thiên niên
Người di cư đậu lại
Một cây chim chim lão làng xoãi rộng mấy vòng tay
Chẳng vì khắc nghiệt thất thường mê tín chuyện rủi may
Tháng Tư nở hoa vui
Tháng Tám báo điềm lo lắng
Gốc mai hạ không một cành mô thật thẳng
Mà nắng mưa trung thực mấy ai bằng
Thương ơi thương
Ăn sáng lo trưa
Đồng bãi cỗi cằn
Đến giọng nói cũng khê mùi thuốc lá
Mà hun đúc tinh thần không thế lực nào quật ngã
Mà dưỡng nuôi son sắt những tấm lòng nhân hậu thủy chung
Cây tươi lá nhờ đất nước
Người thơm tiếng bởi hiếu trung
Thanh Quýt nên danh chẳng vì vỏ quýt xanh giảm hàn tăng thử
Về nghiêng gió mà nghe cổ tích làng mẹ Thứ (*)  
Lớp lớp Trỗi em Trỗi cháu Trỗi hậu sinh tiếp nối chuyện anh hùng.

                                                             NGUYỄN NGỌC HƯNG
------------
(*) Thanh Quýt (Điện Bàn), quê hương Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.