Về thôi tết

|

Trên đầu ai còn một nửa tóc xanh
nửa cắt xuống tạ từ nơi tạm trú
hương tháng chạp lưng chừng quanh cớ sự
tết mơn man thương cuối bãi đầu ghềnh
về thôi tết đã âm ba tới lúc
thúc bên người và giục giã bên lòng
có lỡ dở cũng về hương khói lại
ấm gia đình và xếp nếp gia phong
cố dùng dằng một trăm năm cũng thế
thuở quê hương chẳng ràng rọ ai chừ
quên cho chết một đời bơ đểnh đoảng
mỗi gừng cay xót mũi vẫn vô phương
bữa tự nhiên trí mọc đầy cố sự
xòe bàn tay mấy ngón ngóng ngày về
có  chờ đợi nào xanh như nguyên đán
gió tha phương bỗng rét đứa xa quê
về thôi tết đã vàng mai sân trước
pháo năm xưa và bánh tét năm nay
sương trừ tịch đã xâm màu con mắt
nếp chăn quen ủ ngọt giấc giao thừa
về thôi tết đã ân cần thứ tội
tuổi thơ xưa chẳng biết có còn không
về nghe nắng phương nam lên xông đất
gởi vào mùa mới mẻ chút hanh thông...

                                           LÊ THANH TRƯỜNG