Về Thượng Đức

|

Ngỡ Thượng Đức một thời đan rêu
huyền tích
giữa xa mù sương khói góc biên cương
giờ mới thấu ngắm đất trời Đại Lãnh
lúa lên xanh và cây trái đang xanh.
Ngỡ Thượng Đức ngợp bót đồn khói lửa
mây cụt đầu trấn yểm nước Vu Gia
nhầm lẫn quê hương cái thời Tấm Cám
nước phù sa trời đất đã phù sa.
Giữa mênh mang cõi xứ giang hà
chợt đồng hiện cánh cò và tiếng
chuông cổ tự
nghe bước chân anh trong giờ quyết tử
san phẳng đồn thù cao mãi đỉnh
Bằng Am.
Huyền thoại một thời như nước
dòng Kôn
mang sắc đỏ hợp lưu về sông mẹ
hóa giải thương đau nhuộm màu xanh
tươi trẻ
để Đại Lộc bây giờ
          chân đất lặm vào thơ...    

                                           NGÔ PHÚ THIỆN