Về tìm

|

Sông ngời lụa trải lung linh
Nhấp nhô trăng rụng vỗ tình hai ta
Đêm say da thịt ngọc ngà
Ngát mùi cổ tích đẫm qua ngõ hồn
Sóng xô môi chạm dập dồn
Buồng con tim rực lửa cháy ngôn ngữ tình
Bây giờ về chỉ một mình
Tìm em thất lạc bóng hình xa xưa
Dòng sâu con nước đong đưa
Ngõ quê hun hút bóng dừa trăng treo…

                                         NGUYỄN MIÊN THƯỢNG