Về yêu lại tháng năm xa

PHAN THÀNH MINH |

Nói gì đi chứ câu thơ
Càng xa đất mẹ càng ngờ nghệch tôi
Vỗ tay gió núi chim đồi
Lặng thầm phương mẹ chiều ngồi nhớ xưa

Bếp nghèo đỏ lửa sớm trưa
Cơm còn ấp úng tương dưa đã lề
Thêm màu cho bát canh quê
Tép tôm đỏ ngực tràu trê trắng lòng

Rượu tình ai uống nấy đong
Lời yêu chi phải chia dòng rẽ đôi
Đau sông đâu chỉ lở bồi
Đau tình phai úa đau thôi tay gàu

Gió đưa lắt lẻo ngọn cau
Càng cao bóng cả càng giàu cô đơn
Nói gì đi chứ nhớ thương
Càng yêu càng có quê hương trong lòng