Vết nứt

NGUYỄN BÁ HÒA |

Bên ni bờ sông tôi
Triền dâu xanh lá mới
Vàng tơ ươm nắng đợi
Ruột tằm đau một đời
Bên kia bờ sông tôi
Lụa là khoe mắt hội
Phấn son chừng cũng vội
Phố thị chật vành môi

Phía gió về ca dao
Ru mướp vàng cổ tích
Cong đuôi con chuồn nghịch
Mang chiều thả xuống ao
Đất mới ngày hôm qua
Đâu còn nghe lá thở
Những ngã đường xanh đỏ
Đổi màu khúc dân ca
Một vết nứt giữa mùa
Vỡ đôi chiều quen lạ
Xa nỗi niềm rơm rạ
Quên cánh diều thuở xưa.