Viết cho con nhân dịp nghỉ hè

|

Về quê nội ngửi mùi rơm rạ
Tuổi thơ còn theo gió lang thang.
Chân dẫu bước muôn đường xứ lạ
Vẫn bâng khuâng khi đến đầu làng.
Tay vốc ngụm nước hồ trong vắt
Chợt ngỡ ngàng thấy bóng ta xưa.
Da khét nắng, đầu trần chân đất
Bá vai nhau rộn tiếng cười đùa.
Én chao liệng giữa chiều sắp rụng,
Mẹ ru hời câu lý thương nhau.
Theo nhịp võng rập rờn hoa súng
Nhắc trăm năm nhớ chuyện cau trầu.
Trôi dạt mãi dòng đời xô đẩy
Nhủ lòng còn mắc nợ quê hương
Nắm tay con: ngày xưa chỉ vậy
Với riêng ba - cả một thiên đường.

                            NGUYỄN HOÀI QUẢNG