Viết cho con trai

|

Bà sinh cha bà đau thế nào
mẹ sinh con mẹ đau ra sao
cha
gã - đàn - ông - vô - tình
làm sao biết được
và con
hỡi chú - bé - trai - vô - tình
làm sao biết được
Cha con ta
những tên đàn - ông - con - trai - vô - tình
làm sao biết được ngọn nguồn
những cơn đau sinh nở
Nhưng
khi nhìn bà khổ
khi thấy mẹ buồn
cha
gã - đàn - ông - vô - tình
lại vô tình
đau như trở dạ.

                                                        TẠ VĂN SỸ