Viết cho những mùa trăng

|

Những mùa trăng sinh nở
Bỗng ứa đầy trong  nhau.
Phía xa chân trời mới
Vầng dương có phai màu.
Những mùa trăng sinh nở
Soi tỏ những mái đầu
Cuộc tình thời nông nổi
Bây giờ đã xa khơi.
Lại mùa trăng sinh nở
Dường như tiếng ai cười
Những trong veo thuở ấy
Đong đầy cả giếng khơi.
Những mùa trăng sinh nở
Niệm chứng cho cuộc tình
Trăng quê lên phố thị
Tháng ngày có lao xao.
Những mùa trăng sinh nở
Nhắc ta những ngọt ngào
Dường như cơn gió thoảng
Rặng tre nói thì thầm.
Những mùa trăng sinh nở
Giờ ứa đầy trong nhau
Trăng vui trăng kể chuyện
Chú Cuội lại bồi hồi.

                            TỪ DẠ LINH