Viết cho tháng sáu

|

Ngày đã dậy những non tơ nhu nhú
Như vô tình đánh thức trái tim yêu
Em mười tám ánh nhìn lúng liếng
Mắt đen huyền đánh thức cõi bình yên.
Và tháng sáu vẫn trời hoa phượng đỏ
Vẫn ve kêu réo gọi những mùa thi
Vẫn dung dăng bắc nhịp cầu Ô thước
Mùa đã ngâu từ lúc dịu dàng yêu.
Và tháng sáu những cơn chớp rạch đất
Mưa dông về xanh mướt cánh đồng quê
Ta nhảy múa vũ điệu làng hơn hớn
Cùng cởi trần tắm táp và hò reo.
Tháng sáu trong veo bao kỷ niệm
Gọi ta về quê kiểng với hương đồng
Ký ức một thời lại đồng vọng
Mến yêu ơi mê đắm đất quê nhà.
Sáng hôm nay những non tơ nhu nhú
Đã vô tình đánh thức trái tim yêu
Em mười tám gieo ánh nhìn lúng liếng
Chút ngải bùa ta vướng phải người ơi!

                                                     TỪ DẠ LINH