Viết ở bến Hến

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Con nước ròng
Con nước lớn
Con nước phơi lớp lớp mây ngời
Con nước hoài con nước

Dạt về đâu…
Tuổi rong non bao niềm biêng biếc
Ngực sóng xao đôi bờ
Thơ mải đắm

Dạt về đâu, về đâu…
Rạc bóng cỏ lau
Tiếng chim vịt xao xác bãi cồn
Cánh hoàng hôn vỗ chập chờn sương khói

Con đò nhỏ ghép muôn vần “U” - “Ơ”
Người sang sông một đời mưa ú ớ
Một đời mưa tươi ròng

Điệu say nào buông cào đáy đêm
Đêm đốt trắng bời bời trang giấy vắng 
Thời gian ngậm vào nhau
Tự khi nào nỗi đau câm miệng hến.