Vô tình

|

Vô tình
Như hạt mưa bay
ướt đêm nhung nhớ
ướt ngày chờ mong.

Vô tình
Như gió chiều đông
buốt tê nỗi nhớ
cho lòng đớn đau.

Vô tình
Chiếc lá rơi mau
chao nghiêng em
mối duyên đầu… chao nghiêng.

Anh vô tình
ngang qua em
Trong em đầy ắp nỗi niềm
bão dông!

                           TRẦN VĂN THỌ