Với bến sông xưa

|

Biết bạn chờ ta nơi bến nước
Bốn mươi năm chưa trở lại sông Mường
Phương xa bạn gọi chân chùn bước
Vẳng nghe như sóng dội Tiền Đường.
Ai về phương ấy vin khúc hát
Lều cũ rêu phong có đợi chờ
Một thưở vắt ngang tầm đại bác
Đì đoàng… đạn nổ vẫn đọc thơ.
Thơ bạn mang về từ trận mạc
Súng gươm kề cận chẳng gieo vần
Máy bộ đàm đưa tin liên lạc
Câu thơ sang sảng giữa phù vân.

Bạn nâng cây sáo thay cây súng
Phút chốc qua nhà buổi hành quân
Mấy khi đoàn tụ kề ly cụng
Men nồng dư vị đến trăm năm.

                         NGUYỄN TƯỜNG VĂN